Thursday, January 12, 2017

Elearning a magyar felnőttképzés világában - RÁZÓS TÉMA...

A 2013. évben bevezetett új felnőttképzési törvény és a elearning kapcsolata nem egy egyszerű, tiszta, jól értelmezhető helyzet. Sajnos... 
A harmadik évezredben, a digitális forradalom és az IPAR 4.0 csúcsán, ahol már a robotika kezdi követelni a munkaerőpiacon kiérdemelt helyét, a felnőttképzésben még mindig ott tartunk: van-e létjogosultsága az elearningnek... 
Nyelvi szakértőként nézve, nyelviskolák  és a nyelvtanulók igényeit látva pedig a helyzet még rosszabb, hiszen a nyelvi szakterületen az elearning, a távoktatás ki van tiltva az engedélyezett képzések közül. Az csakis áfa megfizetésével, az Fktv. hatályán kívül szervezhető. Márpedig azt jól tudjuk, hogy a 27%-os áfa milyen hatással van a tanulási kedvre... :(

Az oktatásban és az iskolarendszeren kívüli képzésben jártas szakemberek jól tudják, hogy az élethosszig tartó tanulás nem lehet hatékony az önirányított tanulást is lehetővé tevő digitális eszközök nélkül.
A rendszer azonban sajnos nem bízik az elearning adta lehetőségekben. A jogszabály alkotói úgy vélik, hogy nem megbízható, csalásra ad lehetőséget, és úgy általánosságban, nincs olyan hatékony, mint a kontaktórás képzések... De sajnos a Z generáció, azaz a digitális bennszülöttek ezt a felfogást nem tudják és nem is fogják elfogadni... 
Köztük én sem!

És akkor lássuk, hogy hogy is állunk az elearninggel az új felnőttképzési rendszerben.
Az új Fktv. lehetőséget adott arra, hogy a képzés "távoktatás" formájában kerüljön megszervezésre (nem nyelvi képzés esetén!). Azonban a jogszabályok által előírt egységes dokumentációt ebben a képzési formában is ugyanúgy vezetni kellett. Erre lehetőség volt elektronikus úton is, ha "az oktatók és a résztvevők elektronikus aláírása megfelelt az elektronikus aláírásról szóló törvényben foglalt rendelkezéseknek.". Ez egészen 2016 nyaráig egy 15 éves törvényre mutatott vissza...
Azonban novemberi hatállyal ezt a lehetőséget módosították. A jelenleg hatályos jogszabályi előírás abban az esetben teszi lehetővé a dokumentáció elektronikus úton történő vezetését, ha "az oktatók és a résztvevők a dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el."

Mit is jelent ez?
"Fokozott biztonságú elektronikus aláírás
Elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek:
- alkalmas az aláíró azonosítására,
- egyedülállóan az aláíróhoz köthető,
- olyan eszközökkel hoztak létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és
- a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a dokumentumon tett - módosítás érzékelhető. 

A gyakorlatban általában azt tekintik fokozott biztonságú aláírásnak, amely elkészítése során az aláíró fokozott biztonságú tanúsítványt használt fel. Fokozott biztonságú tanúsítványnak tekintik azokat a nem minősített tanúsítványokat, amelyeket egy hitelesítés szolgáltató bocsátott ki. Az, hogy az aláíró milyen eszközzel hozta létre az aláírást, sajnos utólag egyáltalán nem eldönthető." (Forrás: https://e-szigno.hu)
Az, hogy ez a használatban mit is fog jelenteni, mi lesz a kialakuló elfogadott és nem elfogadott gyakorlat, még nem tudjuk.

És végül néhány példa, ahol már évek óta jól működik a rendszer:

No comments:

Post a Comment